ΕΓΓΡΑΦΗ

Η εγγραφή είναι δωρεάν!
Παρέχεται πιστοποιητικό παρακολούθησης..

Για να παρακολουθήσετε το συνέδριο συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

Τα στοιχεία “ΟΝΟΜΑ”“ΕΠΩΝΥΜΟ” και “ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
 χρησιμοποιούνται στην εκτύπωση των βεβαιώσεων συμμετοχής

*η εισαγωγή γίνεται αυτόματα στα κεφαλαία
*στο πεδίο “ΕΤΑΙΡΕΙΑ” εισάγετε μέχρι 20 χαρακτήρες

Important dates

Registrations for the 15th Panhellenic Congress of Nuclear medicine are open.
The starting date of the 15th Panhellenic Congress of Nuclear Medicine is 27th May 2021.
The closing date is 30th May 2021.