Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021

 12.45-13.30 – Μανώλης Λαμπόβας, CEO & Co-Founder, Repath
Why your business needs a CRM more than ever