3ο Συνέδριο e-business World 2014

Every Business Is `e` Business

Όταν λέμε e-business, το μυαλό μας πηγαίνει συνήθως και σχεδόν αυτομάτως στην έννοια του ηλεκτρονικού καταστήματος. Στην πραγματικότητα οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες έχουν πολύ μεγαλύτερο εύρος καθώς οδεύουμε ουσιαστικά στον πλήρη μετασχηματισμό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και τη μετάβαση ολόκληρων κλάδων της οικονομίας, από τον φυσικό στον ψηφιακό κόσμο.

Ο παράγοντας των μεταφορών, η επερχόμενη μετάβαση από το ‘e’ στο ‘m’ και η εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού στις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις ήταν το αντικείμενο των εισαγωγικών ομιλιών:

Δείτε τις παρουσιάσεις

 1η ΕνότηταStarting-Up an e-Business

Στην ενότητα αυτή, κάναμε  μια βαθιά βουτιά στην ελληνική πραγματικότητα του ηλεκτρονικού επιχειρείν που προσπαθεί να βρει το βηματισμό του μέσα σε ένα περιβάλλον που παραμένει ασταθές. Η επιχειρηματικότητα ανάγκης με την επιχειρηματικότητα ευκαιρίας, έχουν κοινά χαρακτηριστικά, αλλά θεμελιώδεις διαφορές. Το ερώτημα είναι πόσο διαφέρει το φυσικό οικοσύστημα του εμπορίου με το ηλεκτρονικό. Εκπρόσωποι θεσμικών παραγόντων και της αγοράς συζήτησαν  το παρόν και το μέλλον του οικοσυστήματος.

Στη συζήτηση συμμετέχουν:          

Δείτε τις παρουσιάσεις

…και αν ένας επιχειρηματίας θα ήθελε να δημιουργήσει, ή να μετασχηματίσει την επιχείρησή του, είτε πρόκειται για φυσικό εμπόριο, είτε για υπηρεσίες, υπάρχει κάποια πεπατημένη, do & don’t  ή think outside the box. Και τελικά μπορεί πραγματικά να μετρηθεί  ικανοποίηση του πελάτη;

Δείτε τις παρουσιάσεις

  2η Ενότητα: e-Business Puzzle – Technology & Digital Promotion

Αν και δεν πρόκειται ποτέ να λυθεί η κυκλική συνάρτηση για το αν οι e-business προσαρμόζονται πάνω στο παραδοσιακό οικοσύστημα του φυσικού εμπορίου, ή το τροποποιούν σε βαθμό τέτοιο ώστε να φαντάζει νέο, στην ενότητα αυτή εξετάσαμε  τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων. Φυσικά, θεμέλιος λίθος είναι το λογισμικό. Είδαμε εταιρείες και προγραμματιστές, που  αναπτύσσουν πλατφόρμες, τεχνικές και πρόσθετα, που πάνω τους στηρίζεται η ηλεκτρονική επιχείρηση.

Δείτε τις παρουσιάσεις

Ακόμα όμως και αν ο επιχειρηματίας χρησιμοποιήσει τα καλύτερα υλικά για να χτίσει το ηλεκτρονικό του κατάστημα, αν δεν αναδειχθεί μέσα από τον ωκεανό του internet δεν πρόκειται να δει το αποτέλεσμα της επένδυσής του να αποδίδει. Έτσι, το marketing στις e-business αναδεικνύεται σε κεφαλαιώδη παράγοντα.

Δείτε τις παρουσιάσεις

3η Ενότητα: e- Business Puzzle e-Payments, Logistics & Operations

Όπως είναι λογικό η σύνδεση του πραγματικού με τον ψηφιακό κόσμο δεν γίνεται πάντα χωρίς προβλήματα. Ενώ πολλές φορές η διαχείριση εμπορευμάτων και πληρωμών, μπορεί να αποτελέσει την ειδοποιό διαφορά που θα φέρει την επιτυχία ή την αποτυχία. Ασφάλεια δεδομένων, Συναλλαγές και Μεταφορές τέθηκαν υπό εξέταση.

Δείτε τις παρουσιάσεις

…Φυσικά τα logistics αποτελούν ένα χωριστό οικοσύστημα

Δείτε τις παρουσιάσεις

 4η ΕνότηταThe 5th Element! Fail & success stories

Μπορεί να υπάρχουν οι τέσσερεις βασικοί πυλώνες που πάνω τους βασίζεται το οικοσύστημα του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Παρόλα αυτά, υπάρχουν special cases αξίζουν χωριστή θέση και θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε παράλληλα οικοσυστήματα.

Δείτε τις παρουσιάσεις