Η Aboutnet λειτουργεί ήδη από το 2000 ως Digital Agency και αποτελεί τον έμπιστο σύμμαχο κάθε εταιρείας στην Στρατηγική Digital που θέλει να ακολουθήσει! Οι υπηρεσίες μας (Design, Development, Digital Strategy, Hosting etc) είναι end to end και κάθε νέο project για εμάς αποτελεί πρόκληση και ακολουθεί τη στρατηγική ανάπτυξης της Aboutnet, με γνώμονα τους 5 βασικούς πυλώνες: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ – ΜΕΤΡΗΣΗ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ!

Contact Info