Η GIM είναι η Διαφημιστική που επιλέγουν επιχειρήσεις που θέλουν έναν αξιόπιστο, ικανό Συνεργάτη για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Συνδυάζει το Marketing, το Business know-How, και τη Συμβουλευτική καθοδήγηση για να προσφέρει μια σωστή ολοκληρωμένη λύση.

Contact Info