Η διαδικασία προεγγραφής μέσω του site έχει λήξη.

Μπορείτε να εγγραφείτε την ημέρα του συνεδρίου στην γραμματεία.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι δωρεάν.