Στο σεμινάριο μας Σχεδιασμός – Διαχείριση – Προώθηση Eshop,  θα εξηγήσουμε τον πιο αποτελεσματικό τρόπο βάση του οποίου μπορεί να γίνει η επέκταση της επιχείρησής σας  στο internet. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην διαδικασία έναρξης ενός e-shop όπως αυτή ορίζεται ακολουθώντας τα παρακάτω στάδια:

  • Έναρξη εταιρείας
  • Επιλογή Εμφάνισης- Εταιρικής Παρουσίασης
  • Επιλογή Πλατφόρμα Διαχείρισης
  • Εισαγωγή Προϊόντων
  • Σύνδεση με Earp συστήματα
  • Σύνδεση με τράπεζες- Ασφάλεια
  • Σχεδιασμός Internet Marketing Plan

Η πλατφόρμα διαχείρισης Eshop που επιλέξαμε να σας παρουσιάσουμε είναι το Prestashop αξιολογώντας τα παρακάτω :

  • Εύκολος Τρόπος διαχείρισης
  • Κώδικας ανοικτού λογισμικού συνεχώς αναπτυσσόμενος
  • Ταχύτητα

Οι σύγχρονες  ψηφιακές εφαρμογές έχουν αναβαθμίσει όλους τους τομείς του συμβατικού εμπορίου μετατρέποντας το σε έναν ανταγωνιστικό χώρο που αποτελείται από συναρπαστικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης .