Η διάδοση των Κοινωνικών Δικτύων άλλαξε ριζικά το Word of Mouth Μάρκετινγκ.

Μέσα από το workshop, οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν τη δύναμη του Word of Mouth μέσω των Social Media, συμβουλές για το πως θα τεθούν βήματα για μια επιτυχημένη επαγγελματική καμπάνια καθώς και τρόπους μέτρησης της αποτελεσματικότητας.