Το σεμινάριο My Success Social Media Business Plan αναφέρεται στον ελεύθερο επαγγελματία ο οποίος επιθυμεί να εκμεταλλευτεί τα Social Media τη ζήτηση της υπηρεσίας ή του προϊόντος του μέσα από την αύξηση της αναγνωρισημότητας του.
Στο σεμινάριο θα παρουσιάσουμε κάποιες γενικές και ειδικές ανάγκες και δυνατότητες όσον αφορά την επιλογή των κύριων καναλιών των Social Media, όπως επίσης και τις απαιτήσεις τους όσον αφορά τη δημιουργία του ειδικού μηνύματος που θα περάσει ο επαγγελματίας στο κοινό του.

Εισηγήτρια: Ελίνα Γιαχαλή

Λίγα λόγια για την εισηγήτρια:

Η Ελίνα Γιαχαλή είναι NLP Life & Business Coach πιστοποιημένη από τη Διεθνή Κοινότητα Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού. Είναι απόφοιτος Deree, με ειδικότητα στο Μarketing Management, έχει τη δική της επιχείρηση και συνδυάζει τις γνώσεις τις σχετικά με την Επιχειρηματικότητα, τη Συναισθηματική Νοημοσύνη, το ΝLP και τη Νευροεπιστήμη στη δημιουργία των σεμινaρίων της. Εργάζεται μέσω σεμιναρίων και ατομικών συνεδριών και αρθρογραφεί στο δικό της blog πάνω σε θέματα επιτυχίας στην προσωπική και την επαγγελματική ζωή.
Μπορεί κάποιος να συνδεθεί με την Ελίνα Γιαχαλή με τους εξής τρόπους:
Μέσω του website: http://lifecoachelina.com/
Στην Linkedin:  http://www.linkedin.com/pub/elina-giachali/30/153/833
Στο Facebook:  https://www.facebook.com/life.coach.elina

Πίσω στο πρόγραμμα των workshops