Εξετάζουμε τι σημαίνει outsourcing των Logistics ως μια εξαιρετικά χρήσιμη λύση για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο e-Επιχειρείν διότι εξυπηρετεί στο σύνολο της λειτουργίας ενός eshop, προσδίδοντας σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και απαλείφοντας σημαντικά κόστη.

Εισηγητής: Γιάννης Κουρνιώτης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΤΗΛΕΡΗΣΠΟΝΣ Α.Ε.