Νέα έρευνα του Facebook αναφορικά με το πώς οι επιχειρήσεις στρέφονται στην εκπαίδευση και υιοθετούν τις νέες τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας προκειμένου να αναπτυχθούν.

  • Το 35% των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα δηλώνουν ότι στρέφονται η μία από την άλλη, προκειμένου να συλλέξουν τις πληροφορίες και τις γνώσεις που χρειάζονται για να αναπτυχθούν στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον.
  • Αισιοδοξία για την οικονομία: Οι δεσμοί που δημιουργούν οι επιχειρήσεις μεταξύ τους έχουν σημασία -όταν συνδέονται και μαθαίνουν η μια από την άλλη, παρουσιάζουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Το 32% των επιχειρήσεων που βλέπουν με αισιοδοξία την οικονομία μαθαίνουν από άλλες επιχειρήσεις, ενώ το 64% που δηλώνουν απαισιόδοξες για την οικονομία δεν στρέφονται η μία στην άλλη για να μάθουν και να αναπτυχθούν.
  • Διεθνές εμπόριο: Η δημιουργία μίας ισχυρής κοινότητας μπορεί να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να επεκταθούν γεωγραφικά. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διεθνείς αγορές μαθαίνουν από περισσότερες πηγές κι εκφράζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον να εκπαιδευτούν πάνω στο γνωστικό αντικείμενο της δραστηριότητάς τους. Είναι, επίσης, τρεις φορές πιο πιθανό να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για περεταίρω εκπαίδευση στον κλάδο του διεθνούς εμπορίου.
  • Το 30% των ελληνικών Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων που έχουν πραγματοποιήσει προσλήψεις το τελευταίο εξάμηνο, δηλώνουν, επιπλέον, ότι αναπτύσσονται μαθαίνοντας η μία από την άλλη.

 

facebook-hq

Η νέα έκδοση του Future of Business Report (Μάιος 2017), επικεντρώνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την εκπαίδευση. Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις είναι προσαρμοστικές και διαλλακτικές. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα στρέφονται η μία στην άλλη για να μάθουν και να μοιραστούν ιδέες στο πλαίσιο της σημερινής μεταβαλλόμενης οικονομίας.

Η τεχνολογία ωφελεί τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις συνδέοντάς τους με θέσεις εργασίας, την εκπαίδευση, καθώς και άλλους πόρους. Η πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες βελτιώνει τις ζωές, τις κοινότητες και τις οικονομίες. Ωστόσο, η νέα τεχνολογία απαιτεί νέα μάθηση. Πολλές επιχειρήσεις μαθαίνουν να προσαρμόζονται στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον για να συνδεθούν με νέους πελάτες, να πουλήσουν προϊόντα ή υπηρεσίες online, να αναζητήσουν ανθρώπινο δυναμικό και να διεξάγουν επικοινωνιακές εκστρατείες σε κινητά τηλέφωνα.

Αυτό ισχύει όλο και περισσότερο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αναζητούν εργαλεία και λύσεις για την οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των επιχειρήσεών τους στο νέο τεχνολογικό περιβάλλον.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η κινητικότητα μπορεί να συμβάλει σε καλύτερη διαχείριση του χρόνου και να βοηθήσει στην κάλυψη αναγκών και πόρων.

Το Future of Business Survey, είναι μια βάση πληροφοριών για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η οποία ενημερώνεται τακτικά και βοηθά στην κατανόηση των απόψεων, των δραστηριοτήτων και των προκλήσεών τους. Η σύμπραξη έχει στεφθεί με επιτυχία: ο Ο.Ο.Σ.Α. και η Παγκόσμια Τράπεζα γνωρίζουν τις κατάλληλες ερωτήσεις που θα πρέπει να θέσουν στις μικρές επιχειρήσεις και το Facebook μπορεί να θέσει αυτές τις ερωτήσεις σε μία από τις μεγαλύτερες διαδικτυακές κοινότητες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων παγκοσμίως.

Η δύναμη των δικτύων και της κινητής τεχνολογίας μπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχία τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και να προωθήσουν την ένταξη και τις αναπτυσσόμενες κοινότητες. Οι δημόσιες παρεμβάσεις και οι πολιτικές που ενδυναμώνουν τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην ψηφιακή και κινητή οικονομία έχουν κεντρική σημασία για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Οι μικρές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% των επιχειρήσεων σε όλες τις οικονομίες. Η διασύνδεση – μεταξύ των επιχειρήσεων και μεταξύ των επιχειρήσεων και των πελατών τους παγκοσμίως – μπορεί να τις βοηθήσει να αναπτυχθούν. To Future of Business Survey προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να γνωρίσουν η μία την άλλη, και τις ενθαρρύνει να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να προάγουν περαιτέρω την απήχησή τους. Περισσότερες πληροφορίες και δεδομένα αναφορικά με την έρευνα μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη πηγή. http://futureofbusinesssurvey.org/