Η διασύνδεση μεταξύ των ανθρώπων παγκοσμίως έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα. Το ίδιο ισχύει και για τους ιδιοκτήτες Μικρών Επιχειρήσεων που μπορούν να συμμετέχουν άμεσα στην παγκόσμια οικονομία και να προσεγγίζουν εξίσου εύκολα πελάτες ανά την υφήλιο, όσο και εκείνους στον ίδιο δρόμο. Το Facebook, o Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και η Παγκόσμια Τράπεζα συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν μια διαδικτυακή μηνιαία έρευνα για τις Μικρές Επιχειρήσεις, ώστε να κατανοήσουν τις στάσεις, τις δραστηριότητες, και τις προκλήσεις τους.

Το Future of Business Survey είναι μια βάση πληροφοριών για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, η οποία ενημερώνεται τακτικά και βοηθά στην κατανόηση των απόψεων, των δραστηριοτήτων και των προκλήσεών τους. Η σύμπραξη έχει στεφθεί με επιτυχία: ο Ο.Ο.Σ.Α. και η Παγκόσμια Τράπεζα γνωρίζουν τις κατάλληλες ερωτήσεις που θα πρέπει να θέσουν στις Μικρές Επιχειρήσεις και το Facebook μπορεί να θέσει αυτές τις ερωτήσεις σε μία από τις μεγαλύτερες διαδικτυακές κοινότητες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων παγκοσμίως. Σήμερα δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα της νέας έρευνας.

facebook-infographic

O Robert Bednarski, CEE Country Director του Facebook δηλώνει: «H Future of Business Survey μας βοηθά να κατανοήσουμε τις ανάγκες και τις προκλήσεις των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που επεκτείνονται σε όλο τον νέο κλάδο της οικονομίας που βασίζεται σε συναλλαγές μέσα από τα κινητά τηλέφωνα. Για να βοηθήσουμε τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις να αναπτυχθούν με γρηγορότερο ρυθμό, πρέπει να κατανοήσουμε το τρέχον και το μελλοντικό οικονομικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν και τις ευκαιρίες που προβλέπουν και προσπαθούν να ακολουθήσουν. Η μεγαλύτερη πρόκληση που υποδεικνύουν οι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως της χώρας, είναι η προσέλκυση νέων πελατών. Το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα, όπου το 80% των εταιρειών που ερωτήθηκε το Δεκέμβριο, επεσήμανε τη δυσκολία προσέλκυσης νέων πελατών ως σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξή τους».

«Για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να ξεπεράσουν αυτή την πρόκληση, στις αρχές του πρώτου εξαμήνου του 2017 η Blueprint θα λανσάρει μια ειδική σειρά μαθημάτων ηλεκτρονικής εκμάθησης, σχεδιασμένη να επιτρέπει στους επιχειρηματίες να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την Future of Business Survey. Το Facebook καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για να υποστηρίξει τις Μικρές Επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να συνδεθούν με νέους πελάτες και αγορές.»

Οι πιο συχνά αναφερόμενες προκλήσεις των ελληνικών Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων είναι η εύρεση επιχειρηματικών εταίρων (52%), οι τελωνειακοί κανονισμοί (43%) και οι περιορισμοί πρόσβασης στην αγορά (30%). Το 26% των επιχειρήσεων ανέφερε προκλήσεις που συνδέονται με διαφορετικούς κανονισμούς σε άλλες χώρες και το 26% προκλήσεις που σχετίζονται με την εξασφάλιση της χρηματοδότησης των εξαγωγών. Τεχνολογικά εμπόδια που σχετίζονται με την «κακή σύνδεση στο διαδίκτυο με αποτελέσματα την δυσκολία στην ηλεκτρονική πώληση», ήταν λιγότερο συχνές, και αναφέρθηκε από το 13% των επιχειρήσεων.

Όλοι γνωρίζουμε ότι με την επανάσταση στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας εισερχόμαστε σε μια περίοδο που θα πρέπει να συνδεόμαστε περισσότερο και όχι λιγότερο. Και όσο περισσότερο συνδεδεμένες είναι οι Μικρές Επιχειρήσεις στην οικονομία της χώρας που δραστηριοποιούνται αλλά και στη διεθνή οικονομία, τόσο μεγαλύτερη επιτυχία και ανάπτυξη μπορούν να απολαύσουν. Η μελέτη δείχνει ότι οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται διεθνώς είναι 15 βαθμούς πιο σίγουρες για τις δραστηριότητες τους από τις μη εμπορικές. Αυτό το φαινόμενο είναι το ίδιο ισχυρό παγκοσμίως, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για παράδειγμα είναι 10 βαθμούς πιο σίγουρες από τις μη εξαγωγικές. Αυτό το αποτέλεσμα είναι σύμφωνο με τις προηγούμενες έρευνες που δείχνουν ότι οι εξαγωγικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο είναι 20% πιο παραγωγικές, έχουν 20% μεγαλύτερη προσφορά θέσεων εργασίας, και 9% περισσότερες πιθανότητες να παραμείνουν οικονομικά αξιόπιστες.

Οι Μικρές Επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% των επιχειρήσεων σε όλες τις οικονομίες και αποτελούν επίσης μια πλειοψηφία της εργασίας της χώρας σχεδόν παγκόσμια.

Η διασύνδεση – μεταξύ των επιχειρήσεων και μεταξύ των επιχειρήσεων και των πελατών τους παγκοσμίως – μπορεί να τις βοηθήσει να αναπτυχθούν. Ευελπιστούμε ότι η Future Business Survey θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να γνωρίσουν η μια την άλλη, και να τις ενθαρρύνει να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να προάγουν περαιτέρω το reach τους.