Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα είναι σε θέση να επεξεργαστεί τα δεδομένα των πελατών και στη συνέχεια να τους κατηγοριοποιήσει.

online αγοραστικες_final1

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι σημαντικές διαφορές παρατηρούνται και  μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το παρακάτω infographic δίνει πληροφορίες που θα σας εντυπωσιάσουν.

online αγοραστικες_final

Άνδρες και γυναίκες προτιμούν να αγοράζουν online από το laptop τους παρά από κάποια άλλη συσκευή όπως κινητό ή tablet.

Το 45% των ανδρών είναι πρόθυμοι να χρησιμοποιήσει για την αγορά κάποιο smartphone.

Οι γυναίκες με ποσοστό 75% είναι πολύ πιο πιθανό να αγοράσουν κάτι που είναι σε έκπτωση.

Διαφορές επίσης παρατηρούνται και στις ανάγκες τους καθώς και για το περιβάλλον το οποίο αναζητούν για να καταλήξουν να αγοράσουν κάποιο προϊόν. Επιπλέον, διαφορές παρατηρούνται και στον τρόπο που αναζητούν τα δεδομένα. Οι άνδρες αναζητούν πληροφορίες από το προϊόν με αναλυτική περιγραφή μέσα στο eshop ενώ οι γυναίκες χρειάζονται reviews.

Τέλος, διαφορές παρατηρούνται και στα είδη των αγορών τους. Καθώς οι ανάγκες τους είναι διαφορετικές όπως φαίνεται και παρακάτω οι γυναίκες θα αγοράσουν λιγότερα ηλεκτρονικά είδη από ότι οι άνδρες κάτι αντίστοιχο παρατηρείται και στο φαγητό, τα εισιτήρια αλλά και στο digital περιεχόμενο.