Σε περίοδο κρίσης το digital marketing έχει βοηθήσει στην επιθετική ανάπτυξη των εταιρειών που θα το χρησιμοποιήσουν. Χρησιμοποιώντας στοχευμένα εργαλεία μέσω διαδικτύου οι εταιρείες καταφέρνουν να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών, να αναπτύξουν το πελατολόγιο και να επεκταθούν σε νέες αγορές.

Σήμερα οι σύγχρονες νέες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν μια σειρά από εργαλεία για να πετύχουν γρήγορη ανάπτυξη.To growth hacking είναι μια τακτική που οι περισσότερες εταιρείες αγνοούν ή αποφεύγουν καθώς θέλουν να περιορίσουν την ανάπτυξή τους για διάφορους λόγους (αδυναμία, στασιμότητα, έλλειψη γνώσης & προσωπικού κλπ).

Δείτε συνοπτικά που θα σας βοηθήσει η τακτική του Growth Hacking και επωφεληθείτε της δυναμικής της.

1ον Δημιουργία καινοτόμου  επιχειρηματικού μοντέλου

2ον Αύξηση Πελατολογίου 

3ον Ανάλυση Δεδομένων και δέσμευση πελατών                                            

4ον Προσαρμογή στα νέα δεδομένα και βελτίωση

growth%20hacking%20info